Internet i Transmisja Danych

Dedykowany dostęp do Internetu i bezpieczna transmisja danych.
Nasze rozwiązania transmisji danych umożliwiają szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy użytkownikami, niezbędną do sprawnej realizacji celów firmy.

Dostarczamy stabilne, niezawodne i wydajne łącza internetowe (Internet symetryczny) pozwalające na przeprowadzenie operacji biznesowych o dużym stopniu skomplikowania, umożliwiające pracę systemów biznesowych, zwiększające efektywność codziennej pracy. W ramach rozwiązań transmisji danych świadczymy dostęp zarówno do sieci publicznej, jak i prywatnej.

Cel i korzyści…

  • Zwiększenie efektywności codziennej pracy poprzez stabilne i niezawodne łącza
    internetowe i łącza transmisji danych (łącza symetryczne, MPLS, IP VPN)
  • Kompleksowa obsługa i wsparcie techniczne (w tym SLA)
  • Dostosowanie przepustowości sieci do Państwa wymagań

CERTYFIKAT MEF 2.0

ETH spełnia najwyższe standardy funkcjonalne i jakościowe, potwierdzone certyfikatem organizacji Metro Ethernet Forum (MEF).

BEZPIECZEŃSTWO

Nikt z zewnątrz nie ma dostępu
do Twojej sieci. IPVPN MPLS to sieć prywatna, w pełni odseparowana od sieci publicznych.