INTERNET I TRANSMISJA DANYCH

Dedykowany dostęp do Internetu i bezpieczna transmisja danych. Nasze rozwiązania transmisji danych umożliwiają szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy użytkownikami, niezbędną do sprawnej realizacji celów firmy.

Wybierz pakiet dla Twojej firmy

Nasz cel i Twoje korzyści

Dostarczamy stabilne, niezawodne i wydajne łącza internetowe (Internet symetryczny) pozwalające na przeprowadzenie operacji biznesowych o dużym stopniu skomplikowania, umożliwiające pracę systemów biznesowych, zwiększające efektywność codziennej pracy. W ramach rozwiązań transmisji danych świadczymy dostęp zarówno do sieci publicznej, jak i prywatnej.

BEZPIECZEŃSTWO
Nikt z zewnątrz nie ma dostępu do Twojej sieci. IPVPN MPLS to sieć prywatna, w pełni odseparowana od sieci publicznyc

CERTYFIKAT MEF 2.0
ETH spełnia najwyższe standardy funkcjonalne i jakościowe, potwierdzone certyfikatem organizacji Metro Ethernet Forum (MEF).

ELASTYCZNOŚĆ
Dostosowanie przepustowości sieci do Państwa wymagań.

WSPARCIE
Kompleksowa obsługa i wsparcie techniczne (w tym SLA).