+48 22 600 20 20

POZNAJ PRODUKT

GRANDSTREAM UCM6308

Urządzenia z serii UCM6300 umożliwiają firmom tworzenie rozbudowanych i skalowalnych ujednoliconych rozwiązań do komunikacji i
współpracy. Ta seria central IP PBX jest platformą ujednolicającą komunikację biznesową w jednej scentralizowanej sieci, w tym połączeń
głosowych, połączeń wideo, konferencji wideo, nadzoru wideo, spotkań internetowych, danych, danych analitycznych, mobilności, funkcji
dostępu do zakładu, interkomów i nie tylko. Urządzenia serii UCM6300 obsługują do 3000 użytkowników i są wyposażone we wbudowane
rozwiązanie do spotkań internetowych i wideokonferencji, które pozwala pracownikom połączyć się z komputera stacjonarnego,
urządzeń przenośnych, urządzeń serii GVC i telefonów IP. Można je połączyć w ekosystem UCM6300 będący hybrydową platformą łączącą
możliwości kontroli lokalnej centrali IP PBX z funkcjonalnością zdalnego dostępu rozwiązania chmurowego. Ekosystem UCM6300 składa
się z aplikacji Wave dla komputerów stacjonarnych, sieci web i urządzeń przenośnych umożliwiającej współpracę zdalną oraz usługi UCM
RemoteConnect do przechodzenia translacji NAT zapewniającej bezpieczne połączenia zdalne. Urządzenia serii UCM6300 pozwalają też
na konfigurację chmury i zarządzanie nią za pośrednictwem systemu GDMS i udostępniają interfejs API do integracji z platformami innych
firm. Oferując zunifikowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy z zestawem narzędzi mobilnych, zabezpieczających i ułatwiających
współpracę, seria UCM6300 stanowi rozbudowaną platformę dla wszystkich organizacji.

View more
Zgoda