+48 22 600 20 20

RAPORT O TELEFONII VOIP

RAPORT O TELEFONII VOIP

3 minuty czytania

Nowoczesna telekomunikacja — jak zmienił się rynek w 2022 roku.

Niedawno Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport o stanie rynku telekomunikacyjnego z 2021 r. To dla naszego sektora bardzo ważny dokument, który daje pełen obraz rozwoju obszaru telefonii i przybliża statystyki niezbędne w tworzeniu ofert handlowych.

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego.

Jaka była wartość rynku telekomunikacyjnego w poszczególnych jego segmentach, z których technologii internetowych najczęściej korzystano, jakie przepływności łączy były najczęściej używane, ilu abonentów nadal korzysta z usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, a ilu preferuje VoIP oraz jak rozwija się rynek usług telefonii ruchomej? 

źródło: https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2021-r-,431.html

To tylko niektóre z kluczowych zagadnień, szczegółowo omówionych w dokumencie.

Na co zatem w szczególności powinny zwrócić uwagę biznesy związane z usługami telekomunikacyjnymi i jakie dane będą istotne w przygotowywaniu ofert przez operatorów?

Trendy Telefonii VOIP

Usługi  VOIP obecnie coraz bardziej wypierają tradycyjne modele rozwiązań telefonicznych. W 2021 r. za pomocą VoIP świadczono usługi dla prawie 49% użytkowników telefonii stacjonarnej. Te dane oznaczają wzrost o prawie 8 p.p. wobec 2020 r. Biorąc pod uwagę łączną wartość rynku telefonii stacjonarnej, VoIP stanowił 21% przychodów tego segmentu rynku. Penetracja usługi liczona liczbą użytkowników na łączną liczbę gospodarstw domowych w Polsce, po niewielkim spadku w 2020 r., wzrosła w 2021 r. o 0,4 p.p. do 17,9%.

Wartości te świadczą o ogólnym wzroście zainteresowania systemem VOIP, a na przykładzie obecnych danych, możemy prognozować, że w kolejnych latach będą one jeszcze wyższe. Już w roku 2021 wartość rynku telefonii VoIP wyniosła aż 0,3 mld zł  i była wyższa o 8,6% niż w roku poprzednim a przychody z telefonii VoIP powoli, lecz systematycznie, rosną. Obserwujemy również wzrost udziału klientów biznesowych, w łącznej liczbie użytkowników VoIP z roku na rok. W 2021 r. stanowili oni 19,8% ogólnej liczby użytkowników. 

Odpowiadając na potrzeby rynku rozwiązania technologiczne Itel Solution, są w stanie w 100% zaspokoić potrzeby klientów, oferując między innymi narzędzia telekomunikacyjne Voice Solution i 3CX. Proponowane w opcji abonamentu zapewniają najprostszy, najszybszy i najtańszy system zarządzania biznesem za pomocą wirtualnej centrali telefonicznej. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Voice Solution i 3CX

View more
Zgoda