+48 22 600 20 20

AWT – Avarage Waiting Time

AWT – Avarage Waiting Time

2 minuty czytania

AWT, czyli Average Waiting Time, to średni czas oczekiwania klientów na połączenie z pracownikiem w centrum kontaktowym. Jest to jeden z ważniejszych wskaźników jakości obsługi w contact center i odzwierciedla, jak długo klienci muszą czekać na połączenie. Im krótszy jest czas oczekiwania, tym lepiej jest odbierane przez klientów centrum kontaktowe i tym większe zaufanie budzi ono wśród klientów. Analiza i monitorowanie AWT pozwala na identyfikację problemów i usprawnienie procesów w contact center, co prowadzi do lepszej jakości obsługi klientów i wzrostu ich zadowolenia.

Aby poprawić wskaźnik AWT (Average Waiting Time), należy podjąć kilka działań, takich jak:
View more
Zgoda