+48 22 600 20 20

Średni Czas Obsługi Klienta

Średni Czas Obsługi Klienta

1 minuta czytania

Średni Czas Obsługi Klienta (Average Handle Time, AHT) to statystyka, która mierzy średnią długość czasu potrzebną agentowi do obsłużenia jednego połączenia telefonicznego, wliczając w to czas rozmowy, After-Call Work i inne przerwy. AHT jest często stosowany jako wskaźnik efektywności działu obsługi klienta, ponieważ umożliwia firmie określenie, ile czasu poświęcają agentci na każde połączenie i czy są one obsługiwane w odpowiednim czasie. Śledzenie AHT pozwala firmie identyfikować i rozwiązywać problemy, takie jak długie czasy oczekiwania lub powtarzające się problemy z obsługą, co w konsekwencji może poprawić jakość obsługi klienta.

View more
Zgoda